Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Hlavné menu

Úvodná stránka
O múzeu
Predmet mesiaca
Expozície
Výstavy
Zbierky
Knižnice
Aktivity
Návštevníci
Kompetencie
Kontakt
————————————————————————
Mapa webového sídla
————————————————————————
Nachádzate sa tu: Úvod | Aktivity | Múzejno-pedagogické aktivity
Múzejno-pedagogické aktivity    PDF Tlačiť E-mail

Aktivity

Múzejno-pedagogické aktivity k výstave

V krajine tráv (trávnaté biómy Zeme)

(12. 4. – 31. 5. 2013)

Charakter aktivít: prírodovedno-vzdelávacie

1.) Pexeso „Fauna“

Klasické pexeso s exponátmi zo zbierok Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (pre materské školy a 1. stupeň ZŠ).

2.) Pexeso „Kto kde žije“

Netradičné pexeso, kde žiaci podľa opisu priraďujú živočícha k obydliu, aké si stavia v prírode (pre 1. a 2. stupeň ZŠ).

3.) „Detektív v prírode“

Odlievanie a určovanie stôp rôznych živočíchov v interiéri, tvorba jednoduchého herbára (pre materské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ).

4.) „Wranglerská akadémia“

a/ Prednáška „Travinno-bylinné biómy sveta“ – prednáška o svetových spoločenstvách tráv a bylín, ich typoch ako aj stredoeurópskych lúkach.

b/ Hra „CSI : Grassland“ – skupiny riešia štyri úlohy, aby určili v akom trávnatom spoločenstve sa nachádzajú: potrebné je určiť súradnice, druhy rastlín v poľnom laboratóriu, dostať živočíchy do správneho prostredia a určiť zvuky 4 živočíchov.

Úspešní „absolventi“ získajú diplom prérijového vyšetrovateľa. Prednášku a jednotlivé úlohy je možné absolvovať aj zvlášť (pre 2. stupeň ZŠ, SŠ).

5.) „Travinno-bylinné biómy sveta“

Prednáška pojednáva o tom, čo je savana, step a tundra, o jednotlivých typoch týchto bioklimatických pásiem ako aj o rastlinách a živočíchoch, ktoré v nich žijú. Tiež sú v nej pripomenuté hlavné typy našich lúk a dôležitosť ich ochrany (pre všetkých záujemcov, bez ohľadu na vek).

6.) „Bird Watching“

Exkurzia do blízkeho okolia (podľa počasia a dohody), spojená s pozorovaním vtáctva (pre všetkých záujemcov, skupiny minimálne 5-členné).

Na aktivity je možné prihlásiť sa aj mimo výstavy. Vstupné na výstavu alebo aktivitu je 0,50 €.