SPRIEVODNÁ AKTIVITA K VÝSTAVE Tlačiť

SPRIEVODNÁ AKTIVITA K VÝSTAVE ŠKOLA V MINULOSTI

Vyučovacia hodina CIVILNÁ OBRANA

Trvanie: 45 - 60 minút

Obsah:

1. O CIVILNEJ OBRANE VŠEOBECNE

- Úloha CO

- Varovanie v prípade ohrozenia – varovné signály

- Protipožiarna ochrana

- Ochranná maska a jej použitie

2. PRVÁ POMOC V TERÉNE

3. ORIENTÁCIA V TERÉNE

- podľa prírodných úkazov

- podľa buzoly a mapy

Na aktivity je možné prihlásiť sa aj samostatne, bez prehliadky výstavy.

Vstupné:

- výstava: 0,50 €

- aktivita: 0,50 €

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem