Aktualizované vstupné Tlačiť

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

VSTUPNÉ

Stále expozície (vrátane aktuálnej výstavy)

Vstupné

Deti do 6 rokov                        
zdarma
Deti, žiaci 1,00  Eur
Dôchodcovia, ZŤP 1,50  Eur
Dospelí 2,50  Eur

 

Aktuálna výstava

Vstupné

Deti do 6 rokov                         
zdarma
Deti, žiaci 0,50  Eur
Dôchodcovia, ZŤP 0,50  Eur
Dospelí 1,00  Eur

Tvorivé dielne 2,00  Eur

Prednášky

Študenti, žiaci                           
1,00  Eur
Dôchodcovia, ZŤP 1,50  Eur
Dospelí 2,50  Eur

 

Prehliadky mesta

Deti do 6 rokov                         
zdarma
Deti, žiaci 1,00  Eur
Dôchodcovia, ZŤP 1,50  Eur
Dospelí 2,50  Eur

 

Permanentka: 10,00  Eur

Permanentka na meno + 2 osoby, ktorá je platná 1 rok odo dňa vydania, resp. zakúpenia

 

Svodín – Dom ľudových tradícií -Archeologické múzeum

Vstupné

Prehliadka expozícií a výstav:

Deti do 6 rokov                                   
zdarma
Deti, žiaci 1,00  Eur
Dôchodcovia, ZŤP 1,50  Eur
Dospelí 2,50  Eur

Tvorivé dielne 2,00  Eur

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem