Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Hlavné menu

Úvodná stránka
O múzeu
Predmet mesiaca
Expozície
Výstavy
Zbierky
Knižnice
Aktivity
Návštevníci
Kompetencie
Kontakt
————————————————————————
Mapa webového sídla
————————————————————————
Knižnica
  PDF Tlačiť E-mail

Blaskovicsova knižnica

Knižný fond „Blaskovicsovej knižnice“ patrí v rámci Slovenska medzi unikátne zbierky. Sú v nej uložené jedinečné exempláre orientálnych rukopisov a tlačí, vzácne tituly uhorskej starej tlače, bohatá kolekcia slovníkov uralsko-altajských jazykov, rukopisy prof. J. Blaskovicsa a iné cenné publikácie vydané od r. 1529 až po 80. roky 20. stor..

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Ústavná knižnica Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch

Okresné múzeum začalo zriaďovať knižnicu v roku 1957 keď vtedajší riaditeľ požiadal nadriadený orgán ONV odbor školstva a kultúry v Nových Zámkoch o presun finančných prostriedkov na zakúpenie kníh a periodík zo Slovenskej knihy, n. p., Nitra -Antikvariát.
Knižný fond múzea sa z roka na rok zveľaďoval bez systematického uloženia. V roku 1971, keď Okresné múzeum získalo ďalšie priestory v budove františkánskeho kláštora, knihy boli uložené systematicko-poradovým spôsobom. Pôvodné záznamy boli prepísané do nových prírastkových zoznamov a knihy boli označené novým prírastkovým číslom a signatúrou. Po vykonaní inventarizácie knižného fondu bol zistený skutočný počet a stav kníh. Z celého fondu bola vyčlenená regionálna časť v počte 182 ks a tá bola následne presunutá do regionálnej knižnice. Stav knižnice k 31.12.1971 bol 3 724 kusov.
V roku 1975 bola knižnica zo suterénu kláštora presunutá na poschodie, kde sa pre ňu vytvorili nové priestory. Stav knižného fondu sa naďalej rozširoval. V tomto roku dosiahol počet 4 997 kusov.

 

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Fond regionálnej knižnice

Zbierka je zameraná na zber regionálnych publikácií, starej tlače, rukopisov a periodickej tlače, artefaktov súvisiacich s historickými, kultúrnymi, náboženskými, politickými a spoločenskými udalosťami a osobnosťami mesta Nové Zámky, ako i novozámockého regiónu od roku 1594 až po súčasnosť.

Čítať celý článok...