Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca
Aktuálny predmet mesiaca 12/2017   PDF Tlačiť E-mail

Džbánkovitá nádoba zo strednej doby bronzovej

Decembrovým predmetom mesiaca je hlinená džbánkovitá nádoba sivočiernej farby. Bola vyhotovená ručne, z hliny, s prímesou hrubozrnného piesku. Má vysoké, cylindrické, mierne odsadené hrdlo s roztvoreným ústím. Telo džbánku je baňaté a je osadené na nízkej, dutej kónickej nôžke. Má široké pásikové ucho, ktoré vystupuje nad okraj a končí na pleciach nádoby. Výška džbánku je 9 cm a priemer ústia dosahuje až 5 cm.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2017   PDF Tlačiť E-mail

Svadobný hrniec

Jeseň je časom svadieb a preto za predmet mesiaca sme zvolili časovo vhodný – svadobný hlinený hrniec.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca august 2017   PDF Tlačiť E-mail

Rad Slovenského národného povstania I. triedy

V zmysle nariadenia Slovenskej národnej rady č. 102/1945 Sb.n. SNR bol udeľovaný  osobám, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o odboj, zúčastnili sa príprav na odboj i samotného odboja a národného povstania, alebo prejavili v ňom výnimočne úspešné veliteľské, organizačné alebo bojové, pri ktorých boli osobne vystavené nebezpečenstvu života alebo život obetovali. Rad má dve triedy a pamätnú medailu. Udeľovalo ho pôvodne Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, od 15. apríla 1948 prezident republiky.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 7/2017   PDF Tlačiť E-mail

ORNAMENT ZO ŽENSKÉHO KOŽUCHA Z NOVÝCH ZÁMKOV

Dokumentačná kresba Jána Thaina

Ornament, ktorý pre nás podľa originálu namaľoval a vďaka tomu aspoň v takejto podobe zachoval Ján Thain,  etnograf  a výtvarník, jeden zo zakladateľov novozámockého múzea, pochádza z kožucha, ktorý patril pani Domanizsovej z Nových Zámkov. Takto to aspoň figuruje na dokumentačnej kresbe J. Thaina, ktorá bola vyhotovená v prvej polovici 20. storočia.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2017   PDF Tlačiť E-mail

Učiteľský zápisník Jána Thaina pre školský rok 1932/33

Učiteľský zápisník Ján Thaina, zakladateľa nášho múzea  sa dostal do našej zbierky  v roku 2015 ako darovaný predmet v sprievode ďalších troch jeho zápisníkov. Jeden z nich vám už bol predstavený ako predmet mesiaca. Z príležitosti konca školského roka vám priblížime ďalšiu.

Čítať celý článok...