Predmet mesiaca apríl 2016 Tlačiť

Aktuálny predmet mesiaca 4/2016Uznesenie kráľovského súdu v Zlatých Moravciach číslo 4900 z 9. apríla 1882 o zápise zmeny majiteľa do pozemkovej knihy s kolkom v sume 15 grajciarov.

Zaujímavosťou dokumentu je, že úradné tlačivo bolo vyhotovené technikou hektografie. Skrze ňu možno bez použitia lisu rýchlo rozmnožovať rukou písané texty a kresby. Text sa pri tejto technike rozmnožovania napíše na papier atramentom obsahujúcim anilín, soly uránu, alebo iné chemikálie podobných vlastností. Takto popísaný list papiera sa pritlačí na povrch hektografu, zloženého zo zmesi želatíny, glycerínu a vody. Vnikne tak odtlačok, pomocou ktorého vznikajú kópie prikladaním čistých hárkov papiera. Touto technikou bolo možné vyrobiť z jedného originálu približne sto kópií, podľa čoho vzniklo pomenovanie hektograf. V priebehu druhej dekády 20. storočia boli prvotné hektografy, využívajúce na prenos textu želatínu, nahradené výkonnejšími prístrojmi na báze alkoholu.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem