Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2016 | Aktuálny predmet mesiaca 5/2016
Aktuálny predmet mesiaca 5/2016    PDF Tlačiť E-mail

Džbán z obdobia sťahovania národov

Hlinený džbán, ktorý sme vybrali za predmet mesiaca máj 2016,  našli robotníci pri ťažbe piesku v Trnovci nad Váhom, na polohe Remízka v roku 1952. Údajne ho vyzdvihli z kostrového hrobu. Následný archeologický výskum na tejto polohe v rokoch 1952 -1955 nepotvrdil prítomnosť ďalších hrobov z rovnakého obdobia. Boli však odkryté iné hroby zo staršieho ako i z oveľa mladšieho obdobia. Džbán sa dostal do zbierky Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s množstvom ďalších deponovaných archeologických predmetov z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre v roku 1970.

Uvedený džbán menších rozmerov  bol vyhotovený na kruhu. Na jeho výrobu použili jemne plavenú hlinu. Je sivej farby a má baňaté telo, ktoré je najširšie v dolnej tretine. Jeho krátke, lievikovito rozšírené ústie je zaoblené. Spod ústia vychádza neforemné ucho okrúhleho prierezu, ktoré sa napája na najväčšie vydutie nádoby. Má nízku, odsadenú nôžku. Miestami poškodený povrch džbánu bol pôvodne vyhladený.

Džbán dosahuje výšku 12,5 cm. Ústie nádoby má priemer 8,2 cm, priemer dna je 6 cm.

Tento predmet môžeme rámcovo datovať do 5. stor. po Kr., čiže do obdobia sťahovania národov. Kto bol v danom hrobe pochovaný  a čo všetko ešte tento hrob obsahoval, sa už nikdy nedozvieme. Celý hrob padol za obeť ťažbe piesku.