Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2017 | Aktuálny predmet mesiaca 6/2017
Aktuálny predmet mesiaca 6/2017    PDF Tlačiť E-mail

Učiteľský zápisník Jána Thaina pre školský rok 1932/33

Učiteľský zápisník Ján Thaina, zakladateľa nášho múzea  sa dostal do našej zbierky  v roku 2015 ako darovaný predmet v sprievode ďalších troch jeho zápisníkov. Jeden z nich vám už bol predstavený ako predmet mesiaca. Z príležitosti konca školského roka vám priblížime ďalšiu.

 

Školský rok 1932/33 bol to už jeho 21. rokom na katedre, keďže vyučovať na novozámockom gymnáziu začal v školskom roku 1911/12. Znamená to, že v tej chvíli mal za sebou už 20 rokov učiteľskej praxe, a bol teda skúseným profesorom.

Ďalší zbierkový predmet nášho múzea – Výročná zpráva Štátneho československého reálneho gymnázia s maďarskými pobočkami v Nových Zámkoch 1932-1933―, nás informuje o tom, že Ján Thain mal v predmetnom  školskom roku  týždenne 28 vyučovacích hodín, a vyučoval nasledovné predmety: výtvarné umenie v I ab- II ab a III ab –IV triedach, deskriptívnu geometriu v VII. A VIII. triede a ručnú prácu v I ab – II ab triedach.  Fakticky to teda  bolo celkom  334  žiakov, ktorých týždenne vyučoval a ktorých musel ohodnotiť známkou.

V jeho zápisníku sa zoznam tried začína VIII. triedou v počte 24 žiakov. Potom nasledujú triedy I. A (53 žiakov), I.B ( 53 žiakov), II. A (47 žiakov), II.B ( 53 žiakov), III. A ( 52 žiakov) a III.B (52 žiakov). Pri takom vysokom počte študentov v jednej triede je pochopiteľné, že na stránkach a mieste v zápisníku bolo treba šetriť, aby sa do zošita zmestili všetci žiaci, a tak sa aj stalo: nielenže sa jednotlivé triedy nezačínali na osobitných stránkach, ale na miestach, kde sa trebárs v polovici strany skončil zoznam žiakov jednej triedy, po dvoch vynechaných riadkoch nasledovala ďalšia trieda, ktorá bola označená šípkou s odkazom na aktuálnu triedu, ktorá sa vyznačovala hore. Na  druhej strane,  jednému žiakovi neušiel ani jeden celý riadok v zošite, ako by to malo byť podľa schémy zápisníka. Predtlačený zápisník rátal pre hodnotenie jedného žiaka s ôsmymi kolónkami ( 1.obdobie, 2. obdobie, polročná známka, správanie, 3.obdobie, 4. obdobie, koncoročná známka, správanie),napriek tomu bol Thain nútený obetovať pravú stránku zápisníka a vyhradiť ho ďalšiemu študentovi, inak by   toľko žiakov do zošita nezmestilo. A tak jednému študentovi ušli iba štyri kolónky, a to buď na ľavej, alebo pravej strane zápisníka namiesto toho, aby zabral celú dvojstranu tak, ako to bolo pôvodne myslené. A tak každý jeden z dvoch kolóniek pri študentovi značí jeden polrok, známka zo správanie je tam natlačená na okraj, pri niektorých triedach aj chýba.

Zvláštnosťou zápisníka sú aj ceruzkou značené poznámky pri menách niektorých žiakov o tom, aký (budúci zbierkový) predmet doniesli pánovi profesorovi Thainovi.  Priemerne išlo len asi o jedného až troch  žiakov z jednej triedy, najčastejšími darovanými predmetmi boli tanier, čutora a mangeľ.