Predmet mesiaca 08/2017 Tlačiť

Rad Slovenského národného povstania I. triedy

V zmysle nariadenia Slovenskej národnej rady č. 102/1945 Sb.n. SNR bol udeľovaný  osobám, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o odboj, zúčastnili sa príprav na odboj i samotného odboja a národného povstania, alebo prejavili v ňom výnimočne úspešné veliteľské, organizačné alebo bojové, pri ktorých boli osobne vystavené nebezpečenstvu života alebo život obetovali. Rad má dve triedy a pamätnú medailu. Udeľovalo ho pôvodne Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, od 15. apríla 1948 prezident republiky.

Neskorším vládnym nariadením č. 30/1949 Sb. z 18. januára 1949 bol rozšírený okruh jeho nositeľov aj na cudzích štátnych príslušníkov, vojenské a podobné útvary, skupiny osôb a symboly, znázorňujúce skupinu osôb, ktoré sa zaslúžili o odboj.

Rad SNP I. triedy tvorí strieborná pozlátená medaila na ktorej prednej strane je znázornená postava sporo odetá  do antického vlajúceho plášťa a v pravej ruke držiaca s čepeľ zlomený meč. Pri jej ľavej nohe rašia z kmeňa lipy nové lístky. Na okraji má kruhopis SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE   29 VIII 1944 . Zavesená je na červenej stuhe s bielym, modro lemovaným pásom uprostred.

Na každej z dekorácií Radu I. triedy je vzadu dole vyrazené matričné číslo. Na rade vystavenom ako predmet mesiaca august 2017 je to číslo 478.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem