Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2017 | Aktuálny predmet mesiaca 12/2017
Aktuálny predmet mesiaca 12/2017    PDF Tlačiť E-mail

Džbánkovitá nádoba zo strednej doby bronzovej

Decembrovým predmetom mesiaca je hlinená džbánkovitá nádoba sivočiernej farby. Bola vyhotovená ručne, z hliny, s prímesou hrubozrnného piesku. Má vysoké, cylindrické, mierne odsadené hrdlo s roztvoreným ústím. Telo džbánku je baňaté a je osadené na nízkej, dutej kónickej nôžke. Má široké pásikové ucho, ktoré vystupuje nad okraj a končí na pleciach nádoby. Výška džbánku je 9 cm a priemer ústia dosahuje až 5 cm.

 

Povrch tela džbánku je zdobený po obvode striedajúcimi sa viacnásobnými pásmi dlhších a kratších žliabkov. Nádoba sa nezachovala v celistvosti, preto je jej časť sekundárne doplnená sadrovou výplňou.

Uvedený predmet pochádza z lokality Nové Zámky, poloha Tehelňa. Nájdený bol pri výskume birituálneho pohrebiska zo strednej doby bronzovej. Pochádza z kostrového hrobu 26//62 (predtým 16-B/62). Do hrobu ho položili ako milodar pre mŕtveho. V tej dobe bolo zaužívaným zvykom dávať zosnulým do hrobu rôzne milodary (keramiku, potravu, pracovné nástroje, zbrane a pod.) pre posmrtný život. Množstvo a kvalita do hrobu vložených milodarov svedčili o majetkových a spoločenských pomeroch pochovaného. Do archeologickej zbierky Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa táto keramika dostala ako deponát z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Zbierkový predmet môžeme datovať do strednej doby bronzovej – do obdobia karpatskej mohylovej kultúry, ktorá bola rozšírená na území juhozápadného Slovenska na východ od Váhu okolo 1450 – 1250 pred Kr.