Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2019 | Aktuálny predmet mesiaca 9/2019
Aktuálny predmet mesiaca 9/2019    PDF Tlačiť E-mail

Stredoškolský DIPLOM JÁNA THAINA

Predseda  Krajinskej uhorskej kráľovskej skúšobnej komisie profesorov výtvarnej výchovy  a členovia skúšobnej komisie  potvrdzujeme, že pán Ján Thain, narodený 5. septembra 1885 v Nových Zámkoch, rímsko- katolíckeho vierovyznania, ktorý zložil maturitnú skúšku v novozámockom katolíckom generálnom gymnáziu a svoje odborné štúdium absolvoval na Krajinskej uhorskej kráľovskej Vysokej škole výtvarných umení: pred nami vykonal skúšku Učiteľa výtvarnej výchovy v zmysle skúšobného poriadku vydaného dňa 7. marca 1930, a to ministerským nariadením č. 12, 952.

Na základe tejto skúšky, ako aj moci nám zverenej, týmto vyhlasujeme pána Jána Thaina za spôsobilého na vyučovanie umeleckej a geometrickej kresby na domácich stredných školách, na vyšších priemyselných školách, na priemyselných odborných školách,  na dievčenských priemyselných školách, ako aj na nižších vzdelávacích inštitúciách, ktoré sú s vyššie uvedenými rovnocenné.

Na potvrdenie vyššie uvedených skutočností sme vydali túto listinu, ktorú sme overili  pečiatkou Krajinskej uhorskej kráľovskej komisie pre profesorov výtvarnej výchovy, ako aj našimi podpismi.

V Budapešti, 25. júna 1911