Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Predmet mesiaca máj 2020    PDF Tlačiť E-mail

Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia

Dňa 26. apríla 1974 rozhodol Ústredný výbor Komunistickej strany Československa o založení pamätnej medaile s názvom „Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou“. Popri príslušníkoch domáceho a zahraničného odboja (s vylúčením západného zahraničného odboja!) sa medaila udeľovala aj jednotlivcom a kolektívom so zásluhami na budovaní ozbrojených síl a všestranný rozvoj socialistickej spoločnosti. V praxi to znamenalo, že bola udeľovaná i členom Ľudových milícií, funkcionárom a pracovníkom KSČ, orgánom a organizáciám Národného frontu, jednotlivcom a pracovným kolektívom. Táto ideologicky jednostranná vyhranenosť bola dôvodom, prečo bola medaila v roku 1990 zrušená a jej nosenie v rámci ozbrojených zložiek zakázané.

Autorom tejto malej bronzovej medaile s priemerom 30mm a hrúbkou 2mm bol medailér Josef Hvozdenský, ktorý si ako motív zvolil dvojicu postáv vojaka a partizána, ktorí vyzbrojení samopalmi a s kyticami v rukách stoja na ruinách s ostnatým drôtom a vystierajú ruky k päťcípej hviezde nad ich hlavami. Po stranách majú nápis SPOLEČNE V BOJI  ZA VÍŤEZSTVÍ. Na zadnej strane je pod päťcípou hviezdou v slovenčine nápis TRIDSIATE VÝROČIE OSLOBODENIA ČESKOSLOVENSKA SOVIETSKOU ARMÁDOU. Zavesená bola na atypicky malej červenej rámčekovej stuhe s rozmermi 30,5 x 10 mm.