Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2021
Archív predmetov 2021
Aktuálny predmet mesiaca 10/2021   PDF Tlačiť E-mail

Avarské opaskové nákončie zo Štúrova

V 30. rokoch minulého storočia bolo v priestore vojenského cvičiska rozprestierajúceho sa severne od Štúrova smerom k obci Nána porušených niekoľko hrobov zo 7.–8. storočia, z ktorých sa zachránilo zopár hlinených nádob. Následne v rokoch 1956–1957 uskutočnil Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením A. Točíka a E. Rejholca rozsiahly záchranný výskum, počas ktorého bolo odkrytých spolu 280 včasnostredovekých hrobov, z toho 10 jazdeckých. Tie boli súčasťou pohrebiska ležiaceho na terase zaniknutého ramena rieky Hron vlievajúceho sa do Dunaja. Ide o obdobie charakterizované koexistenciou miestneho slovanského obyvateľstva s pôvodne kočovným etnikom Avarov, ktorých kmeňový zväz si krátko po vpáde do Karpatskej kotliny v roku 567 podmanil takmer celé jej rozľahlé územie.

 
Predmet mesiaca august 2021   PDF Tlačiť E-mail

Novozámockí terciári

Predmetom mesiaca august 2021 je fotografia novozámockých príslušníkov Tretieho rádu Františkánov (tzv. terciárov) v spoločnosti pátra Engelberta na dnes už neexistujúcom vonkajšom dvore františkánskeho kláštora.

 
Aktuálny predmet mesiaca 07/2021   PDF Tlačiť E-mail

 

 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2021   PDF Tlačiť E-mail

ALBUM NA POŠTOVNÉ KARTY S POHĽADNICAMI HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA

Album, pôvodne vytvorený na poštovné karty, ktorý sa do novozámockého múzea dostal z jedného bratislavského antikvariátu v 60. rokoch 20. storočia, bol použitý na ukladanie zbierky pohľadníc, na ktorých môžeme vidieť hrady a zámky Slovenska. Album obsahuje 38 listov so 152 fotografiami hradov a zámkov nielen v podobe, ako vyzerali zhruba v polovici minulého storočia, ale aj o niekoľko desaťročí predtým, napr. na prelome 19. a 20. storočia. Vzácnosť albumu spočíva v tom, že na jednom mieste  ponúka pohľad na najznámejšie a najkrajšie hrady a zámky Slovenska, pričom zdokumentuje nielen historický vývoj ich vzhľadu, ale aj zmien okolitej prírody. Každý z nás je asi zvedavý na to, ako vyzeralo  okolie trebárs pred pol storočím. Vďaka zberateľskej vášne neznámeho zberateľa  môžeme byť svedkami toho, ako sa naše okolie (prírodné aj stavané)  mení v historickom a časovom kontexte. A v neposlednom rade album môže navodiť atmosféru dávnych dovoleniek a výletov u nás doma, kedy sa aj  „domáce“  krásy prírody viac cenili.

 
Aktuálny predmet mesiaca 5/2021   PDF Tlačiť E-mail

Leták s textom bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých branných síl

Začiatkom mája 1945, po tom, ako spáchal Hitler samovraždu, padol Berlín a absolútna väčšina územia Nemecka už bola obsadená spojeneckými jednotkami, ostávalo novému ríšskemu prezidentovi Karlovi Dönitzovi už iba dosiahnuť podpis kapitulácie. Nemecké vojská v Taliansku a na severnom úseku západného frontu sa vzdali nezávisle od nemeckého velenia už 2. a 4. mája v snahe urýchliť postup západných spojencov na úkor Sovietov. Aj úplne na konci vojny totiž ešte pretrvávala viera, že by západní spojenci mohli s Nemeckom uzatvoriť separátny mier a ono by mohlo pokračovať v boji proti Červenej armáde.

 


Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem