Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2021 | Aktuálny predmet mesiaca 5/2021
Aktuálny predmet mesiaca 5/2021    PDF Tlačiť E-mail

Leták s textom bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých branných síl

Začiatkom mája 1945, po tom, ako spáchal Hitler samovraždu, padol Berlín a absolútna väčšina územia Nemecka už bola obsadená spojeneckými jednotkami, ostávalo novému ríšskemu prezidentovi Karlovi Dönitzovi už iba dosiahnuť podpis kapitulácie. Nemecké vojská v Taliansku a na severnom úseku západného frontu sa vzdali nezávisle od nemeckého velenia už 2. a 4. mája v snahe urýchliť postup západných spojencov na úkor Sovietov. Aj úplne na konci vojny totiž ešte pretrvávala viera, že by západní spojenci mohli s Nemeckom uzatvoriť separátny mier a ono by mohlo pokračovať v boji proti Červenej armáde.

Vrchný veliteľ spojeneckých expedičných síl generál Eisenhower však nebol ochotný akceptovať ďalšie čiastkové kapitulácie a požadoval úplnú a bezpodmienečnú kapituláciu pod hrozbou zabránenia prechodu nemeckých vojakov a obyvateľstva na západnými spojencami kontrolované územie. K pôvodnému podpisu kapitulácie došlo na Eisenhowerovom štábe v Remeši dňa 7. mája 1945 o tretej hodine a za sovietsku stranu ju podpísal náčelník sovietskej vojenskej misie generál Susloparov. Stalin však tento akt odmietol uznať, označiac ho jednostranným a vymohol si jeho zopakovanie v Berlíne v noci z 8. na 9. mája. Keďže Nemci už pri podpise v Remeši žiadali odklad platnosti zmluvy na nasledujúci deň, aby stihli upovedomiť všetky ešte bojujúce jednotky, v samotnom texte sa nemuselo nič meniť a za čas, kedy vojde kapitulácia do platnosti bol stanovený na 8. máj o 23.01 hod. stredoeurópskeho času (v Moskve bol už vtedy 9. máj preto sa v Rusku oslavuje o deň neskôr).

 

Predmetom mesiaca máj 2021 je leták s textom aktu bezpodmienečnej kapitulácie nemeckých branných síl v slovenskom jazyku, prostredníctvom ktorého bola táto udalosť oznamovaná obyvateľstvu na území Slovenska.