Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Predmet mesiaca august 2021    PDF Tlačiť E-mail

Novozámockí terciári

Predmetom mesiaca august 2021 je fotografia novozámockých príslušníkov Tretieho rádu Františkánov (tzv. terciárov) v spoločnosti pátra Engelberta na dnes už neexistujúcom vonkajšom dvore františkánskeho kláštora.

Terciári sú laický rád, ktorého členovia žijú podľa „Tretej regule sv. Františka“ potvrdenej pápežom Mikulášom IV. v roku 1289. Pôvodne išlo o kajúcnické hnutie, fungujúce popri františkánskom ráde. Mali špecifické zákonodarstvo, odev a až do V. lateránskeho koncilu (1516) užívali privilégiá duchovenstva. Následne prešlo terciárstvo viacerými obrodnými procesmi a stalo sa z neho hromadné náboženské hnutie. Charakterizuje ho život podľa evanjelia, naviazanosť na spiritualitu zakladateľa rádu, ktorého sú svetskými reprezentantmi a účasť na apoštoláte.

Fotografia vznikla približne v 30. rokoch 20. storočia a jej autorom je novozámocký fotoateliér Benko. Návštevníci múzea ju môžu vidieť vystavenú do konca augusta 2021.