Predmet mesiaca august 2021 Tlačiť

Novozámockí terciári

Predmetom mesiaca august 2021 je fotografia novozámockých príslušníkov Tretieho rádu Františkánov (tzv. terciárov) v spoločnosti pátra Engelberta na dnes už neexistujúcom vonkajšom dvore františkánskeho kláštora.

Terciári sú laický rád, ktorého členovia žijú podľa „Tretej regule sv. Františka“ potvrdenej pápežom Mikulášom IV. v roku 1289. Pôvodne išlo o kajúcnické hnutie, fungujúce popri františkánskom ráde. Mali špecifické zákonodarstvo, odev a až do V. lateránskeho koncilu (1516) užívali privilégiá duchovenstva. Následne prešlo terciárstvo viacerými obrodnými procesmi a stalo sa z neho hromadné náboženské hnutie. Charakterizuje ho život podľa evanjelia, naviazanosť na spiritualitu zakladateľa rádu, ktorého sú svetskými reprezentantmi a účasť na apoštoláte.

Fotografia vznikla približne v 30. rokoch 20. storočia a jej autorom je novozámocký fotoateliér Benko. Návštevníci múzea ju môžu vidieť vystavenú do konca augusta 2021.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem