Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2022 | Aktuálny predmet mesiaca 10/2022
Aktuálny predmet mesiaca 10/2022    PDF Tlačiť E-mail

Oznámenie o úmrtí z roku 1922

János Proháczka a Mária rodená Horváthová si Vám dovoľujú v mene svojom i svojej najbližšej rodiny oznámiť, že ich drahý synček, bratček, vnúčik, príbuzný Józsika J. Proháczka, odovzdal svoju čistú dušu Stvoriteľovi v noci 26. tohto mesiaca v 10. mesiaci jeho života. Telesné pozostatky nášho malého anjelika uložíme na odpočinok dňa 28. tohto mesiaca o pol štvrtej poobede z Tótmegyerskej ulice 12 na cintorín na Slovenskej ulici. Nové Zámky 1922, 27. september. Modli sa za nás. Pohrebná služba Hangos Aladár.

Úmrtnosť ľudí nielen na Slovensku bola v minulosti nepriaznivo vysoká. Vôbec najviac Slovákov od roku 1919 zomrelo v roku 1945. Bolo ich 67 505. K tejto hodnote sa úmrtnosť priblížila aj v rokoch 1920 až 1922. V rámci celkovej úmrtnosti majú zvláštne miesto niektoré jej druhy. Jedná sa napríklad o kojeneckú úmrtnosť (deti vo veku do 1 roka od narodenia). Slovensko vstupovalo do nového štátu v roku 1918 s vysokými ukazovateľmi kojeneckej úmrtnosti. V priemere rokov 1920 - 1924 predstavovala 173,0 a v rokoch 1925 - 1929 dokonca 173,4 zomrelých kojencov na 1000 živo narodených. Kojenecká úmrtnosť sa ďalej rozdeľuje na novorodeneckú úmrtnosť - deti do 28 dní od narodenia, a ponovorodeneckú úmrtnosť - deti od 28 dní do 1 roka. V rokoch 1920 - 1924 bol podiel novorodeneckej úmrtnosti výrazne nižší ako podiel ponovorodeneckej úmrtnosti. Znamená to, že lekárska starostlivosť o kojencov bola na dobrej úrovni, zatiaľ čo domáca starostlivosť o starších kojencov bola nedostatočná. Počet zomrelých kojencov sa začal výraznejšie znižovať až po druhej svetovej vojne v roku 1951.

S detskou úmrtnosťou súvisela aj snaha čo najskôr dieťa pokrstiť, nakoľko sa verilo, že deti, ktoré zomrú nepokrstené sa po nociach zjavujú a plačú. V prípade, že dieťaťu hrozila smrť a nemohlo byť prinesené na krst do kostola, vykonal sa takzvaný mimoriadny krst, kedy mohla túto sviatosť vykonať aj pôrodná babica - dula. Na to, aby dula vedela poriadne krstiť mal dohliatať v jednotlivých farnostiach kňaz.

Oznámenie o úmrtí, ktoré je predmetom mesiaca október, informuje o smrti 10 mesačného dieťaťa ako aj o mieste a čase konania pohrebného sprievodu.