Aktuálny predmet mesiaca 1/2022 Tlačiť

Pozvánka na tanečnú zábavu (1936)

Predmetom mesiaca január 2022 je pozvánka na tanečnú zábavu z roku 1936, adresovaná pánovi Gy. Saskómu. Novozámocká kresťansko - socialistická odborová organizácia usporiadala dňa 12. januára 1936 o 20. 00 hodine tanečnú zábavu spojenú s divadelným predstavením, na ktorú pozývala cteného adresáta s rodinou. Hlavnú záštitu nad udalosťou prevzali pán senátor Dr. Imre Turchányi, Mihály Czuczor a János Ölvedi.

 

Vstupné na prízemie bolo 4 Kč, na balkón 6 Kč spolu s daňou za zábavu. Platby navyše prijímala organizácia s poďakovaním a príjem potvrdila v novinách. Pokladňa bola otvorená o 19.00 hodine.

Obecenstvo si mohlo pozrieť ľudovú divadelnú hru obohatenú piesňami a tancami s názvom Divé kvety z Gyimesu, ocenenú sumou 1000 Forintov. Dej sa odohrával v rumunskej dedinke Gyimesfelsőlok.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem