Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Predmet mesiaca 6 / 2012    PDF Tlačiť E-mail

Prvé platidlo Československej republiky

Prvé platidlo Československej republikyPrvé platidlo Československej republiky

Bankovka v hodnote 100 korún ( Száz korona/ Hundert Kronen) z roku 1912 sa do obehu dostala pred 100 rokmi. Najprv sa používala ako platidlo Rakúsko – Uhorskej monarchie, po jej rozpade sa istý čas používala ešte aj v nástupníckych štátoch. V obehu bola takmer desať rokov, od 13. decembra 1912 do 30. septembra 1922. Jej zvláštnosťou je, že jednu stranu má uhorskú a druhú rakúsku.

Bankovka bola vytlačená Rakúsko – uhorskou bankou vo viedenskej tlačiarni Druckerei für Wertpapiere dňa 2. januára 1912. Graficky ju navrhol Josef Pfeiffer (1864 -1915), technický direktor tlačiarní Rakúsko – uhorskej banky, štoček pre tlač vyhotovil medirytec Ferdinand Schirnböck. Bankovka bola vyhotovená hĺbkovou tlačou.
Bankovky Rakúsko – uhorskej banky boli teda prvými papierovými platidlami ČSR. Jednotlivé nástupnícke štáty ich mali okolkovať vlastnými kolkami. Československá koruna bola ustanovená zákonom č. 84 z 25.februára 1919. Na jeho základe boli medzi 3. až 9. marcom 1919 stiahnuté a okolkované rakúsko –uhorské bankovky, ktoré boli postupne vymieňané za nové, už československé bankovky. Kolkovacia akcia bola náročná, zapojených do nej bolo niekoľko desiatok ľudí. Uskutočnila sa pod dozorom vtedajšieho ministra financií Dr. Alojza Rašína. Autorom československého kolku bol Alfons Mucha. Kolky sa nalepovali na uhorskú stranu bankovky. Okolkované bankovky boli v ČSR v obehu od 3.3.1919 do 15. 11. 1919. Neokolkované bankovky na území daného štátu boli neplatné.