Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2013 | Aktuálny predmet mesiaca 10/2013
Aktuálny predmet mesiaca 10/2013    PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiaca

Ľudská sánka

Pri záchrannom archeologickom výskume v roku 1994 sa podarilo získať od robotníkov pracujúcich pri vyhlbovaní základov budovy na rohu Komárňanskej a Forgáchovej ul. v Nových Zámkov zaujímavý, a svojim spôsobom tajomný archeologický nález. Bola to ľudská sánka, ktorá podľa antropologický analýz patrila mužovi vo veku 30 až 50 rokov.

Nálezy ľudských pozostatkov nie sú ničím výnimočným ani z územia nášho mesta, ale tento antropologický materiál sa odlišuje od všetkých ostatných objavov zvyškov ľudských jedincov. V sánke sú prvé dva rezáky na obidvoch stranách symetricky zámerne vyštiepené. Pravdepodobne tu išlo o mutiláciu koruniek dolných rezákov. Mutilácia je proces, pri ktorom dochádza k zmrzačeniu, dokaličeniu alebo znetvoreniu určitých častí tela ľudských jedincov, pričom v našom prípade sa jedná o účelový zásah vykonaný človekom. Dôvod tohto zákroku zatiaľ nepoznáme. Jej presnú interpretáciu sťažuje aj absencia nálezu chýbajúcej čeľuste.

Obidve ramená sánky sú taktiež poškodené. Zachovali sa z nich iba krátke časti, na ktorých sú viditeľné stopy po ich polámaní.

Záver antropologickej expertízy predpokladá, že k zámernému zmrzačeniu dolných rezákov ako i k ulomeniu ramien sánky mohlo dôjsť krátko pred smrťou a v rovnakom čase.

Spolu so sánkou robotníci odovzdali pracovníkovi múzea aj lebku s chýbajúcou sánkou so stopami po údere so sečnou zbraňou a malou dvojdielnou čiernou keramickou fajkou.

Podľa výpovede robotníkov nálezy pochádzali pravdepodobne z vrstiev datovaných do 17. poprípade zo začiatku 18. stor., kedy sa v okolí Nových Zámkov aktívne bojovalo.

Použitá literatúra:

Jakab, J.: Zaujímavé antropologické nálezy zo 17. storočia z Nových Zámkov. In: AVANS v r. 1995. Nitra 1997, s. 99 – 100.