Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2013 | Aktuálny predmet mesiaca 1/2013
Aktuálny predmet mesiaca 1/2013    PDF Tlačiť E-mail

Dobová kolorovaná veduta Komárna

Dobová kolorovaná veduta Komárna

Na aktuálnej výstave múzea s názvom Rieka, ktorá živí a spája – Dunaj, môžu návštevníci vidieť kópie niekoľkých dobových rytín, ktoré zobrazujú rieku Dunaj s mestom Komárno. Naše múzeum vlastní farebný originál jednej z nich, ktorú Vám predstavíme ako predmet mesiaca január 2013.

Veduty (panoramatické obrazy) uhorských miest v podobe rytín sa objavili v 16. storočí. Ich počet vo veľkej miere vzrástol v 17. storočí, predovšetkým vďaka záujmu západného, najmä nemeckého, talianskeho a francúzskeho publika o protiturecké boje. Západní umelci uverejňovali svoje obrazy Uhorska v lacnejších novinách alebo ako ilustrácie náročnejších kníh zaoberajúcich sa udalosťami protitureckých bojov. Veduty boli rozmnožované grafickou cestou.
Veduty sa počas nasledujúcich stáročí vyhotovovali vo veľkom počte, väčšinou však neponúkali nič nové, lebo rytci stále vychádzali z niekoľkých typov obrázkov zo začiatku 17. storočia. V roku 1600 vyšla kniha Wilhelma Dillicha s názvom „ Ungarische Chronica“, ktorá obsahovala veduty uhorských miest a hradov, ktoré ešte nikde neboli publikované. A práve veduty obsiahnuté v tomto diele sa potom objavujú aj v neskorších dielach, ako napríklad aj v knihe známeho nemeckého básnika a spisovateľa Sigmunda von Birkena, Der Donau Strand, ktorá vyšla aj v roku 1684. Táto kniha, ktorá sa najnovšie v kruhu literárnych kritikov považuje za prvý román o Dunaji vôbec, prvýkrát vyšla ešte v roku 1665. Bola malého, vreckového formátu s množstvom rytín, prezentovala históriu miest pozdĺž Dunaja a zdôrazňovala hospodársku, politickú a vojenskú spojitosť medzi Nemeckou ríšou a Uhorskom.
A práve v tejto knihe „ Der Donau Strand“ ( Nürnberg, 1684 ) sa objavila naša medirytina „Comora“, ktorá však bola vyhotovená Jacobom von Sandrartom (1630 -1703), pravdepodobne podľa predlôh zo začiatku 17. storočia.
Medirytina je kolorovaná, zobrazuje obraz mesta v popredí s Dunajom. Pod obrázkom sa nachádzajú nemecké pomenovania deviatich očíslovaných objektov:

1) Mesto alebo trhovisko, 2) Pevnosť, 3) Strážna veža, 4) Uhorský kostol, 5) Nemecký kostol , 6) rieka Dunaj 7) Lodný most 8) Malá pevnosť 9) Ostrov