Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2014 | Aktuálny predmet mesiaca 8/2014
Aktuálny predmet mesiaca 8/2014    PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiaca

Hlinená avarská nádoba

Hrncovitá nádoba súdkovitého tvaru bola vyhotovená z hliny s prímesou hrubozrnného piesku a drobných kamienkov. Vonkajšia strana hrnca a vnútorná strana jeho ústia sú potiahnuté jemnou hlinkou. Má sivohnedú farbu a jej povrch je miestami pokrytý čiernymi fľakmi. Zo zúženého hrdla vychádza lievikovite rozšírené ústie ukončené šikmo zrezaným okrajom. Vnútornú stranu jej ústia pod okrajom zdobí zväzok rytých viacnásobných hustých vlnoviek. Telo nádoby je zdobené taktiež zväzkami viacnásobných, ale už voľnejších vlnoviek, ktoré špirálovite obtáčajú okolo jej osy od pliec až po dolnú tretinu brucha. Nádoba má rovné dno bez hrnčiarskej značky. Bola zhotovená na kruhu a patrí do okruhu podunajskej keramiky.

Výška nádoby je 13, 4 cm, priemer jej ústia dosahuje 9,6 cm a priemer dna 6,3 cm.

Nádoba bola vyhotovená za účelom hrobovej výbavy a bola položená do hrobu avarskej ženy ako milodar, umiestnený vedľa jej pravého chodidla. Okrem keramiky hrob obsahoval aj jeden hlinený praslen, dve bronzové náušnice a jednu železnú pracku. Hrob bol odkrytý v Štúrove, kde v roku 1954 pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied preskúmali spolu až 280 hrobov. V nich boli pochovaní jedinci, žijúci na etnicky zmiešanom slovansko-avarskom území na sever od Dunaja od druhej polovici 7. až po koniec 8. stor.

Našu avarskú nádobu môžeme rámcovo datovať do včasného stredoveku, do obdobia 8. stor. po Kr.