Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2015 | Aktuálny predmet mesiaca 6/2015
Aktuálny predmet mesiaca 6/2015    PDF Tlačiť E-mail

Z korešpondencie Jána Thaina

V prípade známych osobností je vždy zaujímavé, ak sa nám podarí nahliadnuť do ich užšieho, osobnejšieho životného príbehu, ktorý nie je pre bežného smrteľníka dostupný. Dozvedieť niečo zatiaľ nepoznané o živote vysokopostavených a slávnych ľudí nás bude lákať vždy, a to nás niekedy nabáda k aj nahliadnutiu do ich súkromnej korešpondencie.

Tu vystavená Thainova korešpondencia nie je súkromného, ale spoločenského rázu. Avšak aj čítaním týchto listov sa viac dozvieme o Jánovi Thainovi, o maliarovi a profesorovi reálneho gymnázia. Autorom listu je Ján Gömöry, ktorý svoj list, napísaný v júli 1932, podal v Košiciach. Jeho list bol odpoveďou na Thainov list, v ktorom sa zaujímal o rozhodnutí Kuratória Maďarských Literárnych Súťažných Prác. Gömöry, predseda Kuratória sa snažil upokojiť netrpezlivého účastníka konkurzu tým, že mu napísal, že doposiaľ do súťaže prišli iba dve súťažné práce, takže „ bolo by vhodnejšie, aby sa rozhodnutiu Kuratória trpezlivo dočkal. Tým skôr, že v prípade priaznivej odpovede by mohli práve jeho poveriť uskutočnením ďalších výskumov, atď., - stojí v liste. Gömöry, ktorý bol predtým riaditeľom prešovského Hlavného Gymnázia Evanjelického Kolégia, sa do Košíc dostal v roku 1931, kde bol kultúrnym referentom Dr. Františkom Sziklaym vo februári 1932 vyzvaný, aby sa ujal funkcie hlavného sekretára Kazinczyho Spoločnosti. Už z prvých riadkov listu vyplýva, že Thainov list sa ku Gömörymu dostal prostredníctvom Dr. Františka Sziklayho. Sziklay bol všestranným profesorom literárneho a hudobného zamerania, bol zakladateľom a hlavným sekretárom Kazinczyho Spolku v Košiciach.

Druhý vystavený list je o šesť rokov skoršieho dáta, pochádza z októbra 1938, je to list Referáta ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, adresovaný riaditeľovi novozámockého múzea, v ktorom mu nariadili, aby všetky predmety muzeálnych zbierok boli bezpodmienečne zaistené a zachované Slovenskej krajine.

Ďalším exponátom je obálka ukrývajúca menovku Dr. Sándora Halásza, mestského radcu a policajného trestného sudcu v Kiskunhalasi. Na svoju menovku Dr. Halász napísal novoročný pozdrav na rok 1939.