Aktuálny predmet mesiaca 7/2015 Tlačiť

Zdobený hlinený džbán

Júlovým predmetom mesiaca je hlinený tenkostenný džbán čiernej farby. Bol vyhotovený ručne, z jemne plavenej hliny. Má vysoké, lievikovite roztvorené asymetrické hrdlo s von vyhnutým ústím. Baňaté telo má najväčšie vydutie v strede jeho výšky. Dno je zaoblené s konkávnou jamkou v strede. Z okraja džbánu vychádza pásikové ucho, ktoré končí na pleciach nádoby. Výška džbánu je 7,80 cm, priemer ústia dosahuje 7,50 cm.

Celý povrch nádoby je zdobený bielou inkrustáciou. Pod okrajom sa nachádza široký horizontálny pásik bielej inkrustácie. Pod ním je horizontálny žliabok presekávaný šikmými zárezmi. Ďalší horizontálny žliabok je na rozhraní hrdla a tela nádoby. Plecia nádoby zdobí horizontálny žliabok, pod ktorým sa striedajú zväzky štyroch až piatich vertikálnych žliabkov. Plocha medzi nimi je vyplnená na zadnej a bočnej strane džbánu dvomi radmi horizontálnych žliabkov, na spodnej strane doplnenými nechtovými vrypmi. Na prednej strane ide o motív jedného horizontálneho žliabku medzi dvomi radmi nechtových vrypov. Žliabky aj vrypy sú vyplnené bielou inkrustáciou. Povrch džbánu je hladený.

Uvedený predmet pochádza z lokality Malé Kosihy, poloha Törökdomb. Bol nájdený pri výskume opevnenej osady zo staršej doby bronzovej. Do archeologickej zbierky Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa dostal ako deponát z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Zbierkový predmet môžeme datovať do staršej doby bronzovej. Z hľadiska tvaru a výzdoby vykazuje znaky kisapostágskej kultúry, ktorá bola rozšírená na území Maďarska pozdĺž rieky Dunaj.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem