Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Predmet mesiaca 04/2018    PDF Tlačiť E-mail

Zápisnica spoločenstva uhorských krajčírov v Nových Zámkoch (1875 – 1899)

Krajčírstvo sa ako samostatné remeslo vyčlenilo niekedy okolo 13. storočia v dôsledku zmien v trendoch odievania s nástupom šiat kopírujúcich krivky postavy. Krajčíri zhotovovali predovšetkým mužský odev, výroba ženského ostávala v rukách špecializovaných vidieckych šičiek. U nás prvé zdokumentované krajčírske cechy zakladali v 15. storočí. Krajčíri sa mohli ďalej deliť podľa špecializácií na odevy, ktoré vyrábali. Od 2. polovice 18. storočia sa na mnohých miestach delili na nemeckých a uhorských krajčírov, pričom tí druhí sa špecializovali na šitie tmavého odevu ľudového strihu, zdobeného bohatým šnurovaním.

 

V roku 1872 boli pôvodné cechy zákonom zrušené, keďže sa postupne stali brzdou rozširovania výroby, a namiesto nich sa zakladali remeselnícke spolky. V Nových Zámkoch postupne vzniklo 6 týchto spolkov združujúcich rôzne profesie.

Predmetom mesiaca apríl 2018 je zápisnica rokovaní novozámockého Spoločenstva uhorských krajčírov v čiernej plátennej väzbe, zachytávajúca obdobie prechodu od cechového fungovania k novým formám. Spolok bol založený 16. februára 1875, kedy vznikli aj prvé záznamy o voľbe predsedu (Imre Ölveczký), finančných a iných povinnostiach členov. Nasledujú zápisy z pravidelných zasadnutí spolku, konaných spravidla vždy začiatkom januára, až do poslednej zaznamenanej schôdze zo dňa 3. januára 1899. Obsahuje tiež zoznam mien 77 novozámockých remeselníkov, ktorí sa v danom období stali členmi spolku, vrátane času ich registrácie a poznámok o ich smrti alebo odchode.