Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Predmet mesiaca 12/2011    PDF Tlačiť E-mail

Novoročné pohľadnice E. B. D.


Novoročné sviatky boli v rôznych obdobiach i rôznych kultúrach príležitosťou na posielanie rôznych prianí členom rodiny a blízkym priateľom, v rámci daných možností.

Pre našu dobu sa stali nositeľom takýchto prianí pohľadnice. Ich priamymi predchodcami boli kartičky s potlačené vianočnými motívmi a pozdravmi, ktoré sa ešte posielali v obálkach. V masovom meradle sa začali používať v Anglicku na začiatku 40. rokov 19. storočia.

Počiatky pohľadníc v dnešnom slova zmysle siahajú do roku 1865 a neboli vôbec jednoduché. Nápad korešpondencie napísanej na otvorenú kartu vzbudil sprvu na nemeckom poštovom kongrese pohoršenie. Nakoniec sa však presadili rozumné argumenty a spoločnosť s radosťou prijala možnosť posielať pozdravy na korešpondenčnom lístku, ktorý bol oproti listom v obálke omnoho lacnejší.
Skutočná pohľadnica však vznikla vytlačením obrázka na stranu určenú pre text. Stalo sa tak v roku 1970 a podnet k tomu dala francúzko – pruská vojna. Motívom bolo delo s pruským delostrelcom, ktoré dal do rohu karty vyraziť oldenburgský podnikateľ August Schwarz.
Dnešnú podobu získali pohľadnice na Svetovom poštovom kongrese v roku 1885, kde sa rozhodlo o rozdelení jej zadnej strany na časť pre adresu a časť pre pozdrav. Napriek tomu u pretrvali pohľadnice s celou zadnou stranou určenou pre adresu a minimom priestoru pre odkaz vedľa obrázka až do roku 1905, lebo sa pošta snežila nútiť ľudí písať dlhšie správy do drahších listov.
3 novoročné pohľadnice, ktoré predstavujeme svojim návštevníkom ako predmet mesiaca december, vytlačilo v polovici 20. storočia vydavateľstvo Erharda Bukowskeho v Drážďanoch (Dresdner Fein Papier Erhard Bukowsky, Dresden) s kresbami ilustrátorky detských knižiek Charlotte Baron.

Mgr. Pavol Rusnák