Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Predmet mesiaca 9/2011    PDF Tlačiť E-mail

fotografia z roku 1884Fotografia z roku 1884

Na september 2011 vybralo Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pre svojich návštevníkov ako predmet mesiaca fotografiu z roku 1884, zobrazujúcu slávnostné svätenie zástavy Novozámockého dobrovoľného hasičského zboru na Hlavnom námestí.
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v Nových Zámkoch 29. novembra 1974 pod vedením Františka Kapisztóryho a fungovať začal v nasledujúcom roku. Fungoval nepretržite do obdobia po druhej svetovej vojne, kedy začal v dôsledku preferovania profesionálneho hasičstva upadať až nakoniec úplne zanikol. Jeho zástava sa nám do dnešných dní nezachovala, avšak v korešpondencii medzi zborom a budapeštianskou firmou OBERBAUER A., vyrábajúcou zástavy a sakrálne predmety, zo začiatku roku 1884, môžeme nájsť jej opis.
Bola ušitá zo svetlo červeného hodvábneho damasku s rozmermi 200 x 150 cm. Na prednej strane mali byť podľa pôvodného návrhu erby Uhorska a Nových Zámkov a nad nimi koruna. Namiesto toho však na nej bol nakoniec zlatou niťou vyšitý hasičský znak obkolesený textom „Érsekújvári önkéntes tűzoltó egylet. 1874“ (Novozámocký dobrovoľný hasičský zbor. 1874) a vavrínovými vetvičkami. Na zadnej strane bol tradične vyobrazený Sv. Florián, patrón hasičov, so zlatým textom „Egymásnak segitség, Istennek dicsőség.“ (slovenským ekvivalentom tohto hesla je „Blížnemu na pomoc, Bohu na slávu“)
Fotografia neznámeho autora, zobrazujúca svätenie tejto hasičskej vlajky, ktorá má rozmery 38 x 27 cm a je nalepená na tvrdom papierovom podklade s hasičskými motívmi, bude pre verejnosť vystavená do konca mesiaca september.

Mgr. Pavol Rusnák