Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Hlavné menu

Úvodná stránka
O múzeu
Predmet mesiaca
Expozície
Výstavy
Zbierky
Knižnice
Aktivity
Návštevníci
Kompetencie
Kontakt
————————————————————————
Mapa webového sídla
————————————————————————
Spoza lesku vitrín    PDF Tlačiť E-mail

Od 8. apríla do 30. júna 2022 bude v priestoroch budovy Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch návštevníkom sprístupnená výstava „Spoza lesku vitrín“, ktorá predstaví zaujímavé príbehy ukrývajúce sa za niektorými artefaktmi zo stálej archeologickej expozície a zdôrazňuje ich význam.

Archeologickú expozíciu Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch tvorí viac než 600 vzácnych exponátov, ktoré reprezentujú celé tisícročia dejinného vývoja regiónu od staršej doby kamennej až po vrcholný stredovek. Každého z týchto nemých svedkov minulosti sprevádza vlastný príbeh o svojom dávnom pôvode a funkcii, ako i o okolnostiach objavu či pamiatkovej hodnote, vďaka ktorej si vyslúžili čestné miesto za sklom vitríny výstavnej siene múzea.

Od polovice 20. storočia, kedy boli položené základy modernej slovenskej archeológie, nastal nevídaný rozmach terénnych výskumov. Desiatky z nich sa realizovali v novozámockom okrese, ktorý patrí z archeologického hľadiska k najbohatším na území našej krajiny. Bez akéhokoľvek zveličovania je treba konštatovať, že z chotára každej tunajšej obce či mesta sú známe archeologické pamiatky a mnohé ďalšie ešte len čakajú na svoje objavenie. Bežný návštevník si pri prehliadke múzea však len sotva uvedomí, čo všetko sa za vystavenými artefaktmi v skutočnosti skrýva. Netýka sa to len spôsobu ich vyhotovenia, pútavého vzhľadu či účelu použitia našimi predkami v minulosti. Ich zaujímavý príbeh totižto neraz pokračoval aj potom, ako boli o tisícky rokov neskôr vyzdvihnuté rukami archeológov spod zeme.

Pri pohľade návštevníka za sklo vitríny jeho zrak zaujme spravidla nejaký konkrétny artefakt. Prepadne ho zvedavosť a prirodzene sa chce o ňom dozvedieť viac. Aktuálna výstava preto kladie dôraz na podrobné „vyrozprávanie“ príbehov, ktoré sa ukrývajú za 20 vybranými archeologickými exponátmi pochádzajúcimi z 20 rôznych nálezísk. Tie zastupujú takmer všetky prehistorické i historické etapy, vďaka čomu si každý záujemca určite „príde na svoje“.

Autor výstavy: Mgr. Jakub Godiš, PhD.

Vernisáž výstavy


*