Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

  PDF Tlačiť E-mail

Archeologická zbierka

História archeologickej zbierky

1935 - 1945

Ako výsledok niekoľkoročnej obetavej práce Jána Thaina, Vojtecha Szőkeho, Kazimíra Saska a Ludvika Albrechta vznikla v roku 1935 v priestoroch bývalej Slovenskej banky (neďaleko františkánskeho kláštora) výstava k 250. výročiu oslobodenia Nových Zámkov spod tureckej nadvlády. Materiál zozbieraný pri tejto príležitosti z Nových Zámkov a okolia sa stal základom prvej muzeálnej zbierky. V tom istom roku pribudli do zbierky ešte neoficiálneho múzea aj prvé archeologické nálezy z troch rozrušených staromaďarských jazdeckých hrobov z chotára Nesvád (Rókalyuk alebo Ullmanova záhrada).

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Historická zbierka

Historická zbierka múzea dokumentuje dejiny Nových Zámkov a novozámockého regiónu. Najstaršie zbierkové predmety patriace do historickej zbierky múzea sú datované už do 2.-3. storočia nášho letopočtu.

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Národopisná zbierka

Národopisná zbierka v súčasnosti obsahuje 5557 ks zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú ľudovú kultúru a spôsob života etnicky zmiešaného (slovenského a maďarského) obyvateľstva Novozámockého okresu prevažne od polovice 19. do polovice 20. storočia s postupným nábehom i na 2. polovicu 20. storočia.

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Numizmatická zbierka

Numizmatická zbierka múzea obsahuje mince rôznej proveniencie. Najstaršie pochádzajú z obdobia Rímskej ríše. Podstatnú časť zbierky tvoria mince pochádzajúce z 20. storočia.
Bohatá numizmatická zbierka múzea obsahuje mince rôznej proveniencie. V roku 1966, odkedy sú mince v múzeu systematicky evidované, bolo súčasťou numizmatickej zbierky 2016 kusov mincí.

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Zbierka výtvarného umenia


Zbierka výtvarného umenia je zameraná na portrétnu tvorbu s dokumentačnou hodnotou, na veduty mesta Nové Zámky, okolitú krajinu, na žánrové výjavy zo života ľudu, historické udalosti a sakrálne diela z obdobia od r. 1860 až po zač. 21. stor.

Čítať celý článok...
 
  PDF Tlačiť E-mail

Zbierka „Dejiny múzea“


Zbierka „Dejiny múzea“ obsahuje 378 ks zbierkových predmetov súvisiacich s osobou Jána Thaina – zakladateľa a prvého riaditeľa novozámockého múzea, výtvarníka, stredoškolského profesora, autora veľkého množstva kresieb s národopisnou tematikou.

Čítať celý článok...