Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Thain János Múzeum Érsekújvár

Kompetencie

Zriaďovacia listina

  • S účinnosťou od 27. 9. 2021
  • Názov organizácie: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch – Thain János Múzeum Érsekújvár
  • Sídlo organizácie: Pribinova ul. č. 6, 940 01 Nové Zámky
  • Identifikačné číslo 36102831
  • Forma hospodárenia: príspevková organizácia
  • Zriadené na dobu: neurčitú
  • Štatutárny orgán: riaditeľ organizácie