Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
– Thain János Múzeum, Érsekújvár

Zamestnanci múzea


Úsek riaditeľa

Mgr. Tomáš Bihari
riaditeľ
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Ján Tóth
finančný referent
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Helena Činčurová
sekretárka
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02

Úsek hospodárskej správy

Ing. Erika Porubská
ekonóm, vedúci úsekov
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Ján Tóth
finančný referent, správca depozitára
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Árpád Baracska
dozorca, ochrana zbierkových predmetov vo Svodíne
Svodín 305, Svodín 943 54
Helena Horváthová
upratovačka

Úsek spoločenskovedných disciplín

Mgr. Pavol Rusnák
historik novších a najnovších dejín
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Mgr. Zsuzsanna Varga
historik starších dejín
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Mgr. Mária Škrabáková
etnograf
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02

Úsek dokumentácie, správy a ochrany múzejných fondov

Kristián Bába
dokumentátor, knihovník
Pribinova 6, Nové Zámky 940 02
Edina Švajcerová
dokumentátor
Svodín 305, Svodín 943 54

Úsek služieb

Mgr. Marta Kasášová
lektor
M. R. Štefánika 58, Nové Zámky 940 02
Katarína Kovácsová
lektor
M. R. Štefánika 58, Nové Zámky 940 02
Edina Švajcerová
lektor
Svodín 305, Svodín 943 54