Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
– Thain János Múzeum, Érsekújvár

Expozícia „Zo života predkov“

Expozícia „Zo života predkov“ pomocou troch najcharakteristickejších oblastí ľudovej kultúry, ako poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, ľudové staviteľstvo a bývanie, zavedie návštevníka do 1. polovice 20. storočia.

Hlavným zdrojom obživy ľudu našej úrodnej krajiny bolo obrábanie pôdy – hlavne pestovanie obilnín, okopanín a zeleniny. Expozícia poľnohospodárstva predstavuje celoročný cyklus práce roľníka – orbu, sejbu, žatvu, mlatbu a uskladnenie úrody. Vystavené náradia – styky na vypichovanie buriny, nástroje na kovanie a ostrenie kosy, kosáky, hrable, vidly, cepy, vejačky, merice, koše, zásobnice na plodiny; záhradnícke paličky na sadenie, motyčky, rýľčeky a lopatky na polievanie sú výrobkami našich predkov, jednoduchých roľníkov. Svedčia o ich zručnosti, múdrosti a vrelom vzťahu k pôde – živiteľke.

V živote dedinského ľudu má dôležitú úlohu aj chov hospodárskych zvierat – hlavne hovädzieho dobytka, koní, ošípaných, oviec a hydiny. Túto časť expozície prezentujú predmety potrebné na chov, ochranu a využitie hospodárskych zvierat – jarmá, chomút, konský postroj, podkovy a zubadlá, zvonce, biče, nožnice na seno a slamu, na strihanie oviec, klonka pre kvočku, napájadlo pre hydinu, nástroje na ošetrenie a liečenie domácich zvierat a pod.

Obsiahla téma ľudového staviteľstva v expozícii je prezentovaná pomocou fotografií a pôdorysných náčrtov. Najatraktívnejšou časťou expozície je ukážka ľudového bývania – interiéru časti izby, tzv. svätého kúta so stolom, rohovou lavicou, stoličkami, zrkadlom a svätými obrazmi, medzi nimi na Novozámockú veľmi obľúbeným hracím obrazom. Kuchynská časť je venovaná pečeniu chleba.

Expozícia je určená hlavne pre žiakov základných škôl. Nakoľko predstavuje život na dedine od konca 19. do pol. 20. storočia pomocou autentických predmetov, vynikajúco sa využíva na výučbu vlastivedy pre tretie a štvrté ročníky.