Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
– Thain János Múzeum, Érsekújvár

Národopisná expozícia

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ a expozícia „Zo života predkov“.

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ je venovaná kráse – je reprezentatívnym výberom z najkrajších zdobených predmetov etnografickej zbierky múzea. Exponáty pochádzajú z 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia.

Expozícia „Zo života predkov“ pomocou troch najcharakteristickejších oblastí ľudovej kultúry, ako poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, ľudové staviteľstvo a bývanie, zavedie návštevníka do 1. polovice 20. storočia.

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ je venovaná kráse – je reprezentatívnym výberom z najkrajších zdobených predmetov etnografickej zbierky múzea. Exponáty pochádzajú z 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia.

Sú to predovšetkým úžitkové predmety vyhotovené pre potreby rodiny a hospodárstva, pre vlastné potešenie, dary lásky pre milované osoby, predmety so sviatočnou, obradovou a reprezentačnou funkciou. Sú vyhotovené z prírodných, ľahko prístupných materiálov a ich výzdoba reprezentuje vkus a estetické cítenie ich výrobcov a užívateľov – t.j. ľudu v Novozámockom okrese.

Expozícia ľudového umenia je členená podľa základného materiálu exponátov, delí sa na tematické skupiny: drevo, prútie, slama, koža, rohovina, kov (železo, mosadz, striebro), hlina a textil.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria drevené predmety – krásne vyrezávané, datované, menami alebo iniciálkami značené praslice, mangle, kuchynské potreby, paličky a rebríčky ku kvetom (dary lásky); kulače, fokoše, oporné palice, bičiská (pre potreby chlapov); sakrálne plastiky (pamiatky z pútnických miest) a niektoré zdobené kusy ľudového nábytku (tulipánová truhlica, stoličky).

Zaujímavú skupinu tvoria kovové predmety – ozdobne kované železné súčiastky domu, pekne tvarované, menami či iniciálkami značené železné kliny z náhrobných krížov. Zvlášť pekná je kolekcia mosadzných a hlavne strieborných ľudových šperkov a ozdôb, doplnkov novozámockého ľudového odevu – filigránové, granulované a tordované gombíky, spony a ihlice rôznych tvarov a rozmerov.

Kolekciu hlinených nádob tvoria zdobené hrnce, krčahy, džbány, mliečniky, pekáče, misy a taniere z rôznych hrnčiarskych dielní Slovenska i Zadunajska.

K najreprezentatívnejším exponátom patria ľudové textílie – vyšívaním a vytkávaním bohato zdobené odevné súčiastky (rukávce, pruclíky, čepce, zástery, šatky na hlavu i na plecia), bytový (obrusy, obliečky, uteráky, utierky) a obradový (prikrývky na krst, na košík do kúta, odievačky na vádzku, smútočné plachty, obrusy, uteráky) textil.

Expozícia je doplnená dobovými kresbami Jána Thaina, zakladateľa novozámockého múzea.